Vad gör du med applikationer som inte kan läggas i ett publikt moln?

De flesta datacenter är mitt uppe i ett förändringsarbete. Genom olika molninitiativ levereras IT med mycket högre flexibilitet, skalbarhet och med mer funktionalitet än förr. Ändå är det inte alltid enkelt att exekvera sina molnstrategier. Anledningen är att på alla större företag som har varit med ett tag, finns applikationer som inte går att lägga i publika moln.

Kontakta Pedab idag så berättar vi hur man med IBMs lösning för privata moln uppnår samma fördelar som med ett publikt moln.

LADDA NER E-BOKEN

IT är en förutsättning för att utveckla företaget

Idag ger molnet oss möjligheten att leverera IT med högre flexibilitet, smartare skalbarhet och bättre funktionalitet. Inte minst när det gäller applikationer som använder ny teknik som avancerad analysfunktionalitet eller blockkedjeteknik.

För nordiska IT-avdelningar är utmaningen inte teknik, det är man väldigt duktig på. Istället lägger man mycket resurser på att möta de förväntningar som verksamheten har när det handlar om innovation. Detta har hanterats genom att införliva en eller flera tredjepartsapplikationer i IT-miljön, ofta levererade genom publika molnleverantörer.

Flexibel IT stavas molnet

Idag ser vi molnet som en förutsättning för företagsinnovation. Med molnet kan man leverera IT som tjänst, vilket flyttar fokus från den underliggande IT-infrastrukturen till applikationerna.

När tekniken blir möjliggörare istället för ett hinder får man tillgång till företagets fulla innovationskraft och kan testa och förverkliga idéer på kort tid. Det innebär helt nya förutsättningar för att utveckla affärsmodellen, vilket i sin tur har en direkt påverkan på både konkurrenskraft och lönsamhet.

Det moderna datacentret - Pedabs perspektiv

Denna eBok ger Pedabs perspektiv på det moderna datacentret.

LADDA NER